Deakin University
Browse

File(s) under permanent embargo

Genomic Variant in IL-37 Confers A Significant Risk of Coronary Artery Disease

journal contribution
posted on 2023-07-20, 02:44 authored by Dan Yin, Duraid Hamied Naji, Yunlong Xia, Sisi Li, Ying Bai, Guiqing Jiang, Yuanyuan Zhao, Xiaojing Wang, Yufeng Huang, Shanshan Chen, Jingjing Fa, Chengcheng Tan, Mengchen Zhou, Yingchao Zhou, Longfei Wang, Ying Liu, Feifei ChenFeifei Chen, Jingqiu Liu, Qiuyun Chen, Xin Tu, Chengqi Xu, Qing K Wang
Genomic Variant in IL-37 Confers A Significant Risk of Coronary Artery Disease

History

Journal

Scientific Reports

Volume

7

Article number

42175

Pagination

1-8

Location

Berlin, Germany

ISSN

2045-2322

eISSN

2045-2322

Language

English

Publication classification

C1.1 Refereed article in a scholarly journal

Issue

1

Publisher

Springer