Deakin University
Browse

File(s) under permanent embargo

Ilkogretim besinci sinif sosyal bilgiler dersinde uygulanan yansitici dusunmeyi gelistirme etkinliklerinin akademik basarıya etkisi

journal contribution
posted on 2011-01-01, 00:00 authored by Zara Ersozlu, Hilal Kazu
Yansıtıcı düşünme becerileri, bireyin düşünme ve öğrenme süreçlerine ilişkin farkındalığına ek olarak, bu süreçlerdeki zayıf ve güçlü yönleri belirlemesi ve geliştirmek için planlama yapmasını gerektiren bir tür kendini değerlendirme becerisidir. Bu düşünme becerisinin gelişimi öğrencilerin hem başarılarını arttırma hem de bireysel gelişimlerini sağlamada önemlidir. Bu araştırmanın amacı, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinliklerin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarına etkisinin incelenmesidir. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu desene göre hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde günlük tutma ve sorgulama stratejileri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen akademik başarı ölçeği bilişsel alanın; bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeylerini içeren sorulardan oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre, yansıtıcı düşünmeyi geliştiren etkinlikler bilgi ABSTRACT Reflective thinking skills are a kind of self-evaluating skill, which requires to plan for defining and developing one’s weak and strong aspects in his/her thinking and learning process and awareness of thinking/learning process. Developing of that thinking skill is important in increasing both students’ academic success and individual development. The aim of this study is to examine the effects of reflective thinking activities on the academic success of fifth-grade primary social studies students. The research has been designed and applied as an experimental pattern based on the one-group pretest and final test model. In order to develop students’ reflective thinking skills, we have used self-questioning and keeping journal strategies and approaches. The academic success tests have been on knowledge, comprehension, application and analysis levels of the cognitive domain. The findings of the research showed that though there was no significant difference in terms of students’ academic success test on knowledge level between the experimental group whose reflective thinking skills were developed through different activities and the control group trained through the traditional education approach; but the test scores of the experimental group on comprehension, application and analysis questions, as well as their total scores, were significantly higher than the test scores of the control group. Key Words: Reflective thinking skills, Keeping journal, inquiry, Academic success.

History

Journal

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Volume

24

Issue

1

Pagination

141 - 159

Publisher

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN

1301-3416

Language

tr

Publication classification

C1.1 Refereed article in a scholarly journal

Copyright notice

2011, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Usage metrics

  Research Publications

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC