200 Pt^Detail Plans

Mwim


— G.W.&S.T—

Key To Detail Plans


j . 120


~ T

' 4

-Lm

1 * M2 1 III

no

103

108

,i(fi

■-! : —

L.

jj.;V


BtlMON


7<VV'0 fvisaui xmomsv samoom


SEWERAGE TRUST


DETAIL PLAN IP 2

-SciJ« 200 f«t to in Inch-

m y    r •_.-••    ---r_-J


J


U

fflUHRUHMi SSLUtRÂCEUraST


DCTAlCTOfTN^B

-Sol» 200 Bwt to »n IncH

-:


I


V

u


j

i

!


i


ITg

H

—■a

.a. J

-hT

> r

1

Iti

n

»Kumm-l »uu •

"■inirr


-CARDER^!-”-—-------{STREET


STREET |'

4


B2 CL-L-L-LL ,


i-


il


i


¿WANSTON


U II


STREET-hh-


L-L


STREET


ÎJUBIJ.EE J

ii “!

pi R :

0-tì c:

L

tàr i

;

Er\

1 L-ts

■ir n ....

■Æ.


•fuiTU, IMIMU.


'


I


I-


»

\


'
Ld r^- T III 1—1 —1 -_j_

Li 1 -r.v. I . i n l-i1 —* ,

-< i -

«


dL


HI g
tira} 4íj=31 ft


l| '. nrü -A* -1 _i i-J ¡-JJi {rrij

fi a L_J ^    ¡......" Jj^Hah :■

I ■ H*F^,    1    -it' A Tfr-i UJTr iS

• J u


Ji I


.....

:    Ks *

O!


§?¥:


®a


ÖF


W ffitf


•J-MAIÛP-----J-

"0^

, +

-t>li J—1

rJ f

, ' 1

-rfrliï

Í

ti-nt

1, ¿V ‘

L j


MUNICIPALITY,CITY OF GEELONG


¡I '|¡    •    ■

í \ ‘i ’ ÿV' ■    ,.    »«S'    '


am.,    '{

fMUl    *


•Î


íT-> -T

¿i:    *"-*1


Épp w3|^

P?r ï i —

' r^l L. * _b i ■ i V"

Haf.    i-j


+ ?


,r


iJjA

a


JO_ __ _

E@te3 Hnip LPl S3. ESj#¿a WJT?íyfSÍi .- £f Jr r Kki 'fjlâj,; .i


X J


FYvy


J L


an


.; STREET *1    ----1—-----------1~


'J 'J J ’I : J " Li


-K-......è" 1------

‘i    :    tint,


MUNICIPALITY. CITY

MfKfLLOP---J*


»STREIT


.^STREET.


-J-


m
STREET


¡J7


.

.


’_i q

EJ7


MINICmUTY, CITY OF GEELONG


L

1

ii*.

vi-

-HERINGHAP

r.


Soil« 200 Tret to an Inch

ly

31

i :

\ >.

\ V:_1

-I 3 3—Mi U I, .u

ä Pirite

STBCtT !


IS


IHR


** Mî KILLOP


Sole 200 Fc<t to in Inth-


ha»'*

■ Xß- ■

I - I

' i-)' ì

—* a

□ *


jaÎMÎel.


¿i


STREET


\m3$ iHÏÈîM'ïi

ji r~t

. î p if

[ lìti

rLiiiuo-*»..ni

li U î
IV

O**

IMd Hftm mu

2]

¡r

*!5&M

mais

i • j

-irp

P—3Î

; fp

i

; !.. . a J.=ä,

V>M

h« i m*) "•

!• GO fl__

*'*"0 *y*ñ «"»
.
n


WATERWORKS & SEWERAGE TRUSTft

»


wi»»" f'Î

r r.


Mmmmm


—002*1«$— K éMwruinua

>T


<
STREET


J]


I


_l


it.


a


DETAIL PLAN N?36

-Sol« 200 Fret to an Inch-DETAIL PUN N° 37    MUNICIPALITY, CITY OF GEELONG

-Sc*U 200 Fert to *n Inch

'JO

yJO


s

\35

{


Covi0


DETAIL PUN N? 38

-Soi« ?OQ feet to an Inch-

$NVAJ


8-Seal« 200 feet to trt Inch


■~?-"bar*»on —*5----


r 1=

J jj s

A-


: TERRACE


I


'Seil« ?OQ feet to */» fcxh-


STRECTl-


-STREET ?•


FYANS*~V


.
>


T


•r

‘Cmly*

'qzj

/ J

a.*B

T?W:

rin

‘ll-A-B

lit

l It, ¿i

I .....

~1B

L; »

1 .

■ . 1

TT -cr1-

zäÖ


15


tr


.. nb '“T 'cWlf

□ ' Ur

. -

: ^\
iL&- S

ISe


1


JooMUNICIPALITY, CITY OF CEELONC